DRVENÉ ORECHOVÉ ŠKRUPÍNY

Drť orechových škrupín je veľmi mäkký, organický, tryskacie materiál. Drvené škrupiny sú vyčistené, odprášenie a vytriedené do požadovanej veľkosti na sieťových třídičkách.

Tento materiál sa používa pre veľmi jemné čistenie, tam kde je nežiadúce následný úber tryskaného materiálu a kde by tvrdšie abrazivo mohlo spôsobiť následné škody - hlavné využitie v leteckom priemysle ale aj v oblasti reštaurátorstvo. Ďalej sa tieto škrupiny využívajú pri výrobe (výpale) keramických kotúčov, tak aby sa docielilo požadovanej pórovatosť výrobku.

 

Prevod jednotiek:

Fyzikálne dáta:

Tvar: hranatý (ostrohranný)
Bod vzplanutia: 170 ° C
Merná hmotnosť: 1,0 - 1,2 g / cm3
Sypná hmotnosť: 0,7 g / cm3
Tvrdosť: 2,5 - 3,0 Mohs