Mix Korund

Mix korund je sekundárna produkt vyrábaný z recyklovaných keramických kotúčov a iných výrobkov z korundu s keramickou väzbou. Recyklovaný materiál je čistený a zbavený prachu vypraním vo vode. Zároveň je tento materiál odmagnetizovanie. Dobre rastlé kryštály dávajú tomuto materiálu húževnatosť a pevnosť. Zrno má kubický tvar a stabilné sypnú hmotnosť. Ide o materiál vhodný pre bežné tryskanie s výborným pomerom kvalita / cena. Ide o zmes umelých korundov: hnedý, biely, ružový ďalej SiC, cubitron či zirkón.

mix korund2

využitie:

Mix korund je minerálna tryskacie materiál, o tvrdosti ca. 9 Mohsova. Ide o materiál vhodný pre tryskanie v uzavretých systémoch so spätnou recykláciou abraziva - tryskacích kabínach s výborným pomerom cena / kvalita.

Triedenie:

Zrnitosti v rozmedzí F30 - F220 sú triedené na sitových třídičkách. Triedenie je vykonávané v súlade s normou FEPA, Standard 42 GB 1984 R 1993.

Chemické zloženie a fyzikálne dáta:

 mix korund

Tvrdosť: ca. 9 Mohsova

Tvar zrna: ostrohranný

Sypná hmotnosť: 1,5 - 1,8 g / cm3 (podľa zrnitosti)

Merná váha 3,9 g / cm3

Bod topenia: ca. 2000 ˚C