SODA BICARBONA

Tryskanie systémom IBIX s použitím sódy bicarbona zabezpečuje účinný čistiaci výkon. Napriek tomu zanecháva podklad nezmenený, aj keď je povrch lesklý (na rozdiel od tradičného tryskanie s použitím teraz zakázaných kremičitých materiálov). Pretože sóda bicarbona má jemnú, múčnu konzistenciu a vytvára značné množstvo prachu, odporúčame ho používať s adaptérom pre tryskanie pod vodou, IBIX H2O, ktorý úplne zabraňuje rozptylu prachu vytvorením zábrany z jemne rozprašovanej vody.

Využitie:

  • v potravinárskom priemysle (garantuje hygienu a zaisťuje vynikajúci výkon pri kovových povrchov - hrnce, panvice, sporáky, apod.)
  • vyčistenie zoxidovaného hliníka, nerezovej ocele a chrómovaných plastov a kovov
  • odstránenie korózie z okenných rámov a schodov (Soda bicarbona nepoškodzuje sklo), odstraňuje aj graffiti zo skla
  • odstránenie vodného kameňa a chrasty
  • čistenie vagónov, autobusov, nákladných vozov, a pod.
  • údržba obrábacích strojov
  • v miestach, kde je potrebné predísť poškodeniu el. obvodov
  • čistenie priemyselných foriem, ako v potravinárstve tak v poľnohospodárstve

 

Pretože systém IBIX pracuje pri tlaku len 0,5 / 1 bar a používa sódu bicarbona, najrôznejšie chladiča môžu byť dôkladne očistené, bez toho aby ich bolo potrebné demontovať a bez toho, aby boli poškodené.

Chemické zloženie:

Vzhľad: biely kryštalický prášok bez zápachu

Tvrdosť: cca 2,5 Mohsova

PH: 8,2

Skladovanie:

Skladujte v pevne uzavretých obaloch na suchom mieste (vlhkosť mezi30-70%) pri teplote nepresahujúcej 35 ° C. Chráňte pred vlhkosťou. Počas dlhodobého skladovania môže sóda bicarbona vytvoriť malé hrudky, ktoré možno ľahko rozdrviť.