UMELÝ HNEDÝ KORUND A96

Umelý hnedý korund A96 je vyrábaný z kusoviny, získané z blokových pecí (Higgins), pri kontrolovanej tavbu bauxitu o teplote cca 1800 ˚C a pomalom ochladzovanie. Dobre rastlé kryštály dávajú tomuto materiálu húževnatosť a pevnosť. Zrno má kubický tvar a stabilné sypnú hmotnosť. Povrchová prašnosť je odstránená praním zŕn vo vode. Tým je dosiahnuté čistého povrchu jednotlivých zŕn, dobré zmáčavosti a tiež dobrých pracovných podmienok pri spracovaní.

Využitie:

  • veľmi tvrdé a ostrohranné abrazivo, ktoré je vhodná na tryskanie v tlakových a injektorových kabínach
  • používa sa na voľné brúsenie a na všetky druhy výrobkov s spojivom živicovým alebo gumovým
  • v rezacích a brúsnych kotúčoch je vhodný pre opracovanie nástrojových, legovaných i bežných ocelí, liatiny, apod.
  • oceľ, železo, sklo, keramika, kameň

 

Triedenie:

Zrnitosti v rozmedzí F10 - F220 sú triedené na sitových třídičkách.

Mikrozrna F230 - F1200 sú vyrábané sedimentáciou vo vode.

Triedenie je vykonávané v súlade s normou FEPA, Standard 42 GB 1984 R 1993.

Prevod jednotiek:

Chemické složení a fyzikální data:

Technické parametre:

Tvrdosť: cca 9 Mohs

Sypná hmotnosť: 1,9 - 1,6 g / cm3 (podľa zrnitosti)

Voľné Fe: max. 0,01%