UMELÝ HNEDÝ KORUND - ABRABLAST

Umelý hnedý korund - AbraBlast je vyrábaný z kusoviny, získané z blokových pecí, pri kontrolovanej tavbu bauxitu o teplote cca 1800 ˚C a pomalom ochladzovanie. Dobre rastlé kryštály dávajú tomuto materiálu húževnatosť a pevnosť. Zrno má kubický tvar a stabilné sypnú hmotnosť. Pre výrobu AbraBlastu sa využíva krajných častí taveniny.

Využitie:

Ide o materiál vhodný pre tryskanie v uzavretých systémoch so spätnou recykláciou abraziva - tryskacích kabínach s výborným pomerom cena / kvalita. Nie je však vhodný pre výrobu brúsnych kotúčov a nástrojov.

Triedenie:

Zrnitosti v rozmedzí F12 - F220 sú triedené na sitových třídičkách.

Triedenie je vykonávané v súlade s normou FEPA, Standard 42 GB 1984 s 1993.

Prevod jednotiek:

Chemické zloženie:

Parametre:

Tvrdosť: cca 9 Mohsova

Sypná hmotnosť: 1,9 - 1,6 g / cm3 (podľa zrnitosti)

Voľné Fe: max. 0,01%