PIESKOVANIE SÔCH A UMELECKÝCH PREDMETOV

Na úvod je potrebné si povedať, že sa jedná asi o najzložitejšie odbor v pieskovanie. Tento článok je určený predovšetkým drobným remeselníkom, alebo začínajúcim reštaurátorom, ktorí sa ešte úplne nedostanú k pamiatkovo chráneným objektom, kde je potreba napríklad vypracovávať reštaurátorskú správu s celým postupom prác vopred, kde je nevyhnutné mať veľkú prax v odbore a poznať presne efektívnosť a možnosti jednotlivých postupov a technológií.

Rozdelenie podľa najviac pieskovaných umeleckých predmetov. Nemôžeme sa zamerať asi iba na plastiky alebo sochy. Objektov, ktoré vyžadujú podobnú starostlivosť je celý rad. Napríklad dekoratívne barokové pieskovcové prvky na domoch alebo typické gotické okrasné prvky ako sú rozety, fial alebo chrliče. Týchto umeleckých prvkov v kamennom prevedení je veľká kopa, a preto sa na ne dnes viac zameriavame. Bronzové, kovové plastiky a sochy sú v menšine a postup na pieskovanie je podstatne jednoduchšie, a to vďaka tvrdému a stálemu podkladu.

 sochy_1

Odporúčaný postup prác.

V prípade, že nebude Váš pieskovaný predmet zapísaný treba v zozname UNESCO, a nebudete potrebovať na zákazku reštaurátorskú licenciu, môžete si postup prác ľubovoľne naplánovať.

Pokiaľ sa jedná sa o vzácnejšie alebo cennejší dielo je dobré, tiež postupovať podľa reštaurátorských postupov. To znamená začať najmenej invazívnymi metódami. Mokré čistenie, manuálne čistenie, čistenie tlakovou vodou, čistenie chémiou. V prípade, že všetko zlyhá je načase zvážiť čistenie pieskovaním. Tu platí pravidlo pomalého pridávanie viac než kde inde. Postupovať pomaly a pozvoľna. Začať jemným abrazívom a malým tlakom. V neposlednom rade nezabúdať na fakt, že hrubé pieskovanie Vám môže deformovať jemné tvary plastík.

 sochy_2

Ako abrazívny materiál sa všeobecne odporúčajú mäkšie materiály ako sú drvené orechové škrupiny, alebo plastové abrazivo.