Reklamačný poriadok

 

 

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu Procarosa našej spoločnosti Procarosa s.r.o. so sídlom Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, IČO: 08555222, DIČ: CZ08555222.   

 

1. Záručná doba

Pre zákazníkov a firmy nakupujúci na IČO predstavuje záruka na tovar dĺžku 12 mesiacov. Pre koncových spotrebiteľov (ktorí nenakupujú na IČO) je záruka v dĺžke 24 mesiacov. Na individuálne záruku sa informujte na vyššie uvedených kontaktoch. 

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne. Môžete tiež využiť pripravený reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz reklamačný protokol.

 

2. Ako postupovať pri reklamácii

1) Reklamovaný tovar pošlite na našu adresu prevádzky.

Tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Podací lístok od zásielky si ponechajte ako doklad o odoslaní. Zásielky poslané na dobierku nepreberáme. K tovaru je vhodné priložiť aj kópiu dokladu o zakúpení tovaru vrátane presného popisu závady. Označte požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena tovaru, vrátenie peňazí). V prípade, že sa jedná o väčšie stroj, sme ochotní Vám ponúknuť našu prepravnú službu. 

Adresa pre zaslanie reklamácie:

Procarosa s.r.o. 

Husova 2153 

508 01

Hořice 

Kontakt: 

e-mail: info@procarosa.cz 

tel: +420 704 705 666 

2) Na základe dohody bude vyslaný náš technik na Vami vopred určenú adresu. V tomto prípade budete požiadaní o úhradu nákladov účelne vynaložených na dopravu. 

3) Na Vašu žiadosť Vám bude zaslaný bezplatne nový náhradný diel, výmenou za poškodený, ktorý nám najprv pošlite na adresu prevádzky a opravu vykonáte sami.

 

3. Vybavenie reklamácie

- Reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu v najkratšej možnej dobe, najdlhšie však v zákonnej 30 dňovej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

- Táto lehota začína plynúť dňom doručenia zásielky. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie. Pri tovare reklamovaného na prevádzke začína plynúť lehota dňom odovzdania tovaru k reklamácii.  

 

4. Ako postupovať v prípade poškodenia tovaru prepravcom

- Zásielku je potrebné starostlivo skontrolovať už pri preberaní zásielky od prepravcu. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

- Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je nutné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať prepravcu alebo našu spoločnosť. Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle xxx xxx xxx.    

 

Podrobnejšie informácie ohľadom práva z chybného plnenia a záruky za akosť sa môžete dočítať v našich obchodných podmienkach.

Záznamy neboli nájdené...