Korund - AluOxid

AluOxid - korund je sekundárny produkt vyrábaný z recyklovaných keramických kotúčov a iných výrobkov z korundu s keramickou väzbou a tiež regenerovaním použitého tryskacieho materiálu. Recyklovaný materiál je zbavený prachu vypraním vo vode. Zároveň je tento materiál odmagnetizovanie. Dobre rastlé kryštály dávajú tomuto materiálu húževnatosť a pevnosť. Zrno má kubický tvar a stabilné sypnú hmotnosť. Ide o materiál vhodný pre bežné tryskanie s výborným pomerom kvalita / cena. Obsah jednotlivých typov korundu hnedý / biely podľa typu a dostupnosti vstupnej suroviny.

 Korund - AluOxid2

Využitie:

AluOxid - korund je minerálna tryskacie materiál, o tvrdosti ca. 9 Mohsova. Ide o materiál vhodný pre tryskanie v uzavretých systémoch so spätnou recykláciou abraziva - tryskacích kabínach s výborným pomerom cena / kvalita. Ďalej je vhodný pre keramickú výrobu.

Triedenie:

Triedenie je metrické a bežne dostupné sú nasledujúce zrnitosti:

0,12 - 0,25 mm

0,25 - 0,50 mm

0,50 - 1,00 mm

Chemické zloženie a fyzikálne dáta:

 Korund - AluOxid

Tvrdosť: ca. 9 Mohsova

Tvar zrna: ostrohranný

Sypná hmotnosť: 1,4 - 2,1 g / cm3 (podľa zrnitosti)

Merná váha 3,9 - 4,1 g / cm3

Bod topenia: ca. 2050 ˚C