Umelý hnedý korund A96

uhk A96

Umelý hnedý korund A96 je vyrábaný z kusoviny, získanej z blokových pecí (Higgins), pri kontrolovanej tavbe bauxitu s teplotou cca 1800 ˚C a pomalom ochladzovaní. Dobre rastlé kryštály dávajú tomuto materiálu húževnatosť a pevnosť. Zrno má kubický tvar a stabilnú sypnú hmotnosť. Povrchová prašnosť je odstránená praním zŕn vo vode. Tým je dosiahnutý čistý povrch jednotlivých zŕn, dobrej zmáčavosti a tiež dobrých pracovných podmienok pri spracovaní.

Využitie:

  • veľmi tvrdé a ostrohranné abrazivo, ktoré je vhodné na tryskanie v tlakových a injektorových kabínach
  • používa sa na voľné brúsenie a na všetky druhy výrobkov so spojivom živicovým alebo gumovým
  • v rezacích a brúsiacich kotúčoch je vhodný na opracovanie nástrojových, legovaných i bežných ocelí, liatiny a pod.
  • oceľ, železo, sklo, keramika, kameň

 

Triedenie:

Zrnitosti v rozmedzí F10 – F220 sú triedené na sitových triedičkách.

Mikrozrn F230 - F1200 sú vyrábané sedimentáciou vo vode.

Triedenie je vykonávané v súlade s normou FEPA, Standard 42 GB 1984 R 1993.

 

Technické parametre:

Tvrdosť: 9 Mohs

Sypná hmotnosť: 1,6 - 2,0  kg/dm3 

Voľné Fe: max. 0,01 %

 

 

Chemické zloženie:

a96 chemic.

Prevod jednotiek:

A96SK-zrnitost