Montáž dvojstĺpového zdviháka

 

Ako ukotviť dvojstĺpový zdvihák. Často si naši zákazníci alebo zákazníci iných dodávateľov kupujú zdviháky bez odbornej montáže.

Tento článok nemá fungovať ako manuál alebo návod na montáž zdviháka. Je určený a spísaný hlavne ako orientačné prehľad základných pojmov, ktoré by človek bez odbornej spôsobilosti mal pri montáži poznať.

Každé kotvenia je odlišné. Každý zdvihák má iné rozmery, inú nosnosť a tak prenáša na betón iné páky a sily.

Najnáročnejšie zdviháky na kotvenie sú hevery, ktoré majú malú pôdorysnú základňu a sú navrhnuté na zdvíhanie dodávkových a väčších vozidiel. Tieto hevery majú často nosnosť viac ako 5 t a majú predĺžená ramená. V prípade zdvíhania sa tak vytvárajú mnohonásobne väčšej sily na kotvenie, než u zdvihákov s malou nosnosťou alebo vlastné základňou. Preto obzvlášť u týchto zdvihákov využite odbornej montáže.

Aké sú základné podmienky a nároky na montáž?

  • dostačujúca kvalita betónu
  • dostačujúca hrúbka betónovej podlahy alebo dostatočne veľké betónové pätky
  • kvalitné chemické kotvy
  • kvalitné závitová tyč - bezpečnostné matice
  • predpísaná dĺžka závitových tyčí

 

Ku každému zdviháka musí mať dodávateľ vypracovaný statický posudok, podľa ktorého sa dozviete základné parametre stavebnej prípravy, ktorá bude dostačujúca pre daný model zdviháka.

Ak budete poznať parametre betónu a montážneho materiálu, môžete sa pustiť do práce. Po čiastočnom zložení zdviháka je zásadný rozmeranie umiestnenie zdviháka do priestoru a naplánovanie prípojky k elektrike. Myslite vždy na to, že okolo zdviháka musí byť dostatok priestoru a ak nemáte dostatočné únikové priestory, nechajte si poradiť od bezpečnostného technika správnej vzdialenosti, ktoré sú predpísané zákonom. Tiež myslite na to, že dlhé dodávkové vozidlá sa nezdvíhajú presne v polovici - je preto potrebné zdvihák nedávať centrálne do priestoru.

Ak máte zameranie v dielni hotové, nemáte pod zdvihákom v podlahe nič, čo by sa mohlo vŕtaním poškodiť, tak môžete začať kotviť.

montáž zvedáku

Dĺžka kotiev a priemer kotiev sú predpísané. Vrták si označte na odporúčanú hĺbku. Pri vŕtaní si strážte, aby bol vrták stále v pevnom betóne a neprepadol sa vám do mäkšieho materiálu. Vyvŕtané diery dokonale vyčistite od prachu. Pri nanášaní chemických kotiev dbajte vždy na dokonalé vyplnenie vŕtaného priestoru. Pri vtlačeniu závitové tyče musíte vždy trochu lepidla vytlačiť von. V prípade, že máte všetky kotvy na mieste, prekontrolujte, či je všetko v rovine. Matice pritiahnite až po dokonalom zatuhnutí kotiev. Pretočení kotva nedrží a je nutné ju prerobiť. A na záver, zdvihák hneď nezaťažujte, nechajte kotvám dostatok času na dokonalé vytvrdnutie.

 

Ukážka betónového podkladu pre zdviháky Golemtech.

golemtech montáž