Drvené orechové škrupíny

skorapky

Drvina orechových škrupín je veľmi mäkký, organický, tryskací materiál. Drvené škrupiny sú vyčistené, odprášené a vytriedené do požadovanej veľkosti na sieťových triedičkách.

Tento materiál sa používa na veľmi jemné čistenie, tam kde je nežiaduci následný úber tryskaného materiálu a kde by tvrdšie abrazivo mohlo spôsobiť následné škody – hlavné využitie v leteckom priemysle ale aj v oblasti reštaurátorstva. Ďalej sa tieto škrupiny využívajú pri výrobe (výpale) keramických kotúčov, tak aby sa docielilo požadovanej pórovatosti výrobku.

Fyzikálne údaje:

Tvar: hranatý (ostrohranný)
Bod vzplanutia: 170 °C
Merná hmotnosť: 1,0 – 1,2 kg/dm3 
Sypná hmotnosť: 0,7 kg/dm3 
Tvrdosť: 2,5 – 3,5 Mohs

 

Prevod jednotiek:

skořápkySK-zrnitost