Drvený plast

Plastic-16_20-1

Plastový tryskací materiál je vyrobený z termoplastického akrylu alebo z rôznych plastových zmesí. Tento materiál je určený na tryskanie v tlakových aj injektorových kabínach či komorách vybavených recykláciou abrazíva.

Plastový materiál sa vyznačuje najmä takmer nulovou prašnosťou a vysokou životnosťou. Materiál je netoxický, pri tryskaní nedochádza k poškodeniu či úbytku východiskového materiálu napr. ani pri pokovovaných či nerezových výrobkoch. Oblasť využitia je najmä v oblasti čistenia či odhrotovania elektrických, elektronických súčiastok, polovodičových integrovaných obvodov, ďalej potom na odstraňovanie lakov v automobilovom, leteckom či lodnom priemysle, matovanie a iné čistenie.

Rozdiel medzi značením UF a MF je v tvrdosti, kde u UF je tvrdosť 3,5 Mohs a u MF je tvrdosť 4 Mohs.

 

Fyzikálne údaje:

Tvar: ostrohranný

Tvrdosť: 3,5 - 4 Mohs

PH: 6 - 8

Hustota: 0,95 kg/dm3

Obsah železa: max 0,05%

Max. pracovná teplota: 250 °C

Prevod jednotiek:

plastSK-zrno