Ochranné pomôcky pre pieskovanie

setcomfort

Pieskovanie je veľmi efektívna metóda čistenia materiálu, ale bohužiaľ pri ňom vzniká značná prašnosť. Je preto dôležité dbať na svoje okolie, a predovšetkým na samotnú obsluhu stroja. Každý stroj produkuje inú mieru prachu a vyžaduje iný stupeň ochrany. Nižšie je popísané len rámcové odporúčanie, od ktorého je dobré začať a ďalej je nutné pokračovať bezpečnostnými odporúčaniami priamo od jednotlivých výrobcov strojov.

Aké sú potenciálne riziká pri používaní pieskovacích zariadení? V tomto článku sa zameriame predovšetkým na otázku prašnosti. Do ovzdušia sa dostáva jemný prach, ktorý obsluha bez ochranných prostriedkov môže vdychovať. V niektorých prípadoch vznikajú aj hrubé nečistoty, ktoré sa môžu vo väčšej alebo menšej miere odrážať od pieskovaného predmetu a dostávať sa vo veľkej rýchlosti do priestoru.

Tento súbor opatrení nazveme ako aktívne, ktoré by mala obsluha robiť bez nadväznosti odporúčanú na ochranu od výrobcu.

Pieskovanie s mobilným pieskovacím zariadením:

  • pred pieskovaním skontrolujeme celý pieskovací systém
  • trysku držíme vždy pod takým uhlom k predmetu, aby sa abrazivo odrážalo čo najviac do priestoru
  • pieskovacou pištoľou nikdy nemierime na seba alebo iné osoby (to platí aj pokiaľ nie je prístroj v prevádzke)
  • pieskovanie vykonávame v okolí kde miernymi znečisteniami nemôžeme ohroziť ďalšie osoby.
  • pieskovanie vykonávame v prostredí, ktoré nám svojim charakterom dovoľuje mierne znečistenie abrazívnym materiálom a odletujúcou nečistotou
  • je zakázané používať kremičitý piesok z dôvodu veľkého rizika ochorenia dýchacích ciest

Pieskovanie v pieskovacom boxe:

  • box nijako neupravujeme a nepieskujeme s otvoreným vstupom (európske boxy majú mať poistky proti náhodnému otvoreniu)
  • pred každým pieskovaním skontrolujeme celý pieskovací systém
  • staráme sa o udržiavanie dobrého stavu filtra v odsávaní
  • je zakázané používať kremičitý piesok z dôvodu veľkého rizika ochorenia dýchacích ciest

 

Do pasívneho typu bezpečnosti väčšinou patria vlastnosti pieskovačiek, voliteľné príslušenstvo alebo bezpečnostné pomôcky, ktoré je možné dokúpiť. Pri pieskovacích boxoch sa odporúča vyberať zariadenie s bezpečnostnou poistkou proti náhodnému otvoreniu as jednoduchou možnosťou častého čistenia filtra v odsávaní. K boxom sa všeobecne odporúčajú - ochranné prostriedky - bezpečnostné okuliare, respirátor, slúchadlá, ochranná maska, rukavice, obuv s pevnou špičkou a ochranný odev.

U mobilných pieskovačiek záleží na presnom type stroja a jeho použití. Rovnako ako v prípade pieskovacích boxov sa všeobecne odporúčajú bezpečnostné okuliare, respirátor, slúchadlá, ochranná maska, rukavice, obuv s pevnou špičkou a ochranný odev.

Mobilné pieskovačky a rôzne zákazky Vás môžu dostať do situácií, ktoré vyžadujú ešte náročnejšie ochranné pomôcky, než je bežné. Príkladom môže byť pieskovanie v malom uzavretom priestore, ako sú nádrže na kvapaliny. Tu napríklad nie je možné pracovať bez ochranného kompletu s externým prívodom vzduchu. Naopak tento oblek nemusí byť nevyhnutne nutný pri pieskovaní menších predmetov napríklad s pieskovačkou s vlastným odsávaním.

 

Na našom e-shope Procarosa.sk sa snažíme uvádzať pod jednotlivé produkty vždy kompatibilné príslušenstvo k danému modelu stroja.

Neváhajte nás však kontaktovať a prebrať s našimi technikmi každú vašu objednávku individuálne.