Ochranné pomôcky pre pieskovanie

Pieskovanie je veľmi efektívna metóda čistenia materiálu, ale bohužiaľ pri ňom vzniká značná prašnosť. Dôležité je preto dbať na svoje okolie a predovšetkým na samotnú obsluhu stroja. Každý stroj produkuje inú mieru prašnosti a vyžaduje iný stupeň ochrany. Nižšie je popísané len rámcové odporúčanie, od ktorého je dobré začať a ďalej je nutné pokračovať bezpečnostnými odporúčaniami priamo od jednotlivých výrobcov strojov.

Aké môžu vznikať riziká pri používaní pieskovacích zariadení? V tomto článku sa zameriame predovšetkým na otázku prašnosti. Do ovzdušia sa dostáva jemný prach, ktorý obsluha bez ochranných prostriedkov môže vdychovať. V niektorých prípadoch vznikajú aj hrubé nečistoty ktoré sa môžu vo väčšej alebo menšej miere odrážať od pieskovaného predmetu a dostávať sa vo veľkej rýchlosti do priestoru.

Tento súbor opatrení nazveme ako aktívny, ktoré by mala obsluha robiť bez nadväznosti odporúčanú na ochranu od výrobcu.

Pieskovanie s mobilným pieskovacím zariadením:

- pred pieskovaním kontrolujeme celý pieskovacie systém

- trysku držíme vždy pod takým uhlom k predmetu, aby sa abrazivo odrážalo čo najviac do priestoru

- pieskovacie pištoľou nikdy nemierime na seba alebo iné osoby (a to ako pri zapnutom, ale aj vypnutom stave pieskovačky)

- pieskovanie vykonávame v okolí kde miernymi znečisteniami nemôžeme ohroziť ďalšie osoby.

- pieskovanie vykonávame v prostredí, ktoré nám svojím charakterom dovoľuje mierne znečistenia abrazívnym materiálom a odletujúce nečistotou

- je zakázané používať kremičitý piesok z dôvodu veľkého rizika ochorenia dýchacích ciest

Pieskovanie v pieskovacie boxe:

- box nijako neupravujeme a nepískujeme s otvoreným vstupom (európske boxy majú mať poistky proti náhodnému otvoreniu)

- pred každým pieskovaním kontrolujeme celý pieskovacie systém

- staráme sa o udržiavanie dobrého stavu filtra v odsávania

- je zakázané používať kremičitý piesok z dôvodu veľkého rizika ochorenia dýchacích ciest

Do pasívneho typu bezpečnosti väčšinou patria vlastnosti pískovaček, voliteľné príslušenstvo alebo dokúpiteľné bezpečnostné pomôcky. U pieskovacích boxov je dobré vyberať zariadenie s bezpečnostnou poistkou proti náhodnému otvoreniu a s jednoduchou možnosťou častého čistenia filtra v odsávania. K boxom sa všeobecne doporučujú - ochranné prostriedky - bezpečnostné okuliare, respirátor, slúchadlá, ochranná maska, rukavice, obuv s pevnou špičkou a ochranný odev.

U mobilných pískovaček veľa záleží na presnom typu stroja a jeho použitia. Všeobecné odporúčanie je podobné ako u pieskovacích boxov - bezpečnostné okuliare, respirátor, slúchadlá, ochranná maska, rukavice, obuv s pevnou špičkou a ochranný odev.

Mobilné pieskovačky a rôzne zákazky Vás môžu dostať do situácií, ktoré vyžadujú ešte náročnejšie ochranné pomôcky ako je bežné. Príkladom môže byť pieskovanie v malom uzavretom priestore, napríklad zásobníka na kvapaliny. Tu je napríklad vylúčené pracovať bez ochranného kompletu s externým prívodom vzduchu. Naopak tento oblek nemusí byť nevyhnutne nutný u pieskovanie menších predmetov napríklad s pieskovačky s vlastným odsávaním.

 1932_5080-tryskac

Na na našom eshope Procarosa.sk sa snažíme uvádzať pod jednotlivé produkty vždy kompatibilné príslušenstvo k danému modelu stroja.

Ale aj cez to nás neváhajte kontaktovať a prebrať s naším technikom každou Vašej zákazku individuálne.