Ako čistiť graffiti

Je pravdou, že deväťdesiate a neskoré deväťdesiate roky najväčšieho rozmachu graffiti kultúry je už dávno preč. Čistenie a renovácia najrôznejších povrchov zasiahnutých graffiti je ale aj tak stále aktuálne otázkou, ktorá trápi širokú verejnosť. Aj napriek tomu, že niektoré graffiti môžu byť pekné, z väčšiny prípadov sa ale jedná o nežiaduce poškodeniu daného povrchu a vizuálne neestetické vec.

O akom poškodení sa bavíme? Jedná sa predovšetkým o poškodení vizuálne, teda estetické, ktoré nemá v drvivej väčšine väčšie, alebo ďalšie vplyvy. Pozor! Výnimkou môžu byť napríklad premaľované okná na dopravných prostriedkoch alebo premaľovanie dopravné ukazovatele, kde vzniká nereálne riziko zníženia napríklad dopravné prehľadnosti.

Tieto dve znečistenia by sa preto dali radiť do dvoch rovín, a to menej akútna s väčším priestorom na menej invazívne tip čistenie a tá druhá v zásade akútnej, kde je potrebné rýchlo napraviť bývalý vzhľad pôvodného povrchu.

 graffity1

Odporúčané postupy čistenia

Za najšetrnejší možno považovať čistenie manuálnou - mechanické. Následne je to potom čistenie tlakovou vodou s opatrným dávkovaním tlaku. Chemické čistenie môžeme ešte stále radiť medzi pomerne šetrnou formu - dnes je na trhu veľké množstvo chémie a čistiacich prostriedkov na riešenie tohto problému. Jedná sa o čistení relatívne účinné. Veríme, že pri graffiti, ktorej je namaľované na hladký povrch bežnú farbou v spreji, sa vysporiadate práve s chemickým prostriedkom, alebo odstraňovačom farby relatívne jednoducho. Môže ísť napríklad o výlohy krámov, skla u vozov, dopravných prostriedkov, pozinkované povrchy a podobné. Všetky tieto metódy sú pomerne rýchle a nezasahujú významne do štruktúry reštaurovaného povrchu.

 graffity2

Druhým často viditeľným ale menej časovo akútnym znečistením sú veľké plochy napríklad muriva, oceľové a drevené mostné konštrukcie a podobné. Tu je ideálny priestor práve na využitie pieskovacích zariadení. Ide o veľké plochy a vzhľadom k hrubosti povrchu je tu čistenie abrazívnym materiálom podstatne účinnejšie. Tu iba rozlišujte materiály, ktoré chcete čistiť. Napríklad kov - murivo - drevo. Každý materiál má inú tvrdosť. Tiež pri voľbe abrazívnych materiálov a vhodné pieskovačky prihliadajte na veľkosť pieskované plochy, stav materiálu čiže jeho pevnosť. V našich ďalších článkoch sa dozviete, ako čistiť drevo, ako čistiť murivo alebo ako čistiť kovovú plochu.

Ako vybrať vhodné pieskovacie zariadenie

Pri výbere vybavenia je dobré uvažovať o ich finančnej návratnosti. Preto pri súkromnom využití zariadení na menšiu plochu odporúčame zaobstarať zariadenia PROFI max do 377€. V prípade, že ste firma, ktorá sa zaoberá renováciou a čistením odporúčame siahnuť po rade PREMIUM. Tieto pieskovačky sú finančne náročnejšie, ale sú pripravené na plnenie náročnejších pracovných úloh. Rozdiel je predovšetkým vo variabilite príslušenstva, výkonu a kvalite spracovania.

graffity_1